Ellinges historia

Ellinge Slott har en lång historia, redan under 1100-talet på tidig medeltid omnämns platsen Ellinge och dess försvarsborg. Den första ägaren till Ellinge Slott var dansken Erland Galen, han finns registrerad som ägare till Ellinge Slott i de danska landsarkiven i början på 1200-talet.

Efter många år av skiften mellan danska och svenska släkter gick Slottet i arv till familjen Wrangel af Sauss, som inte bodde på slottet utan uppförde den Wrangelska Villan utanför Slottets vallgrav 1897. Efter att familjen Wrangel tvingats sälja Slottet 1950, köptes Ellinge av familjen Wehtje från Malmö. Ernst Wehtje och hans hustru Brita renoverade slottet mellan 1954 och 1956. Hans-Christian Wehtje, son till Ernst, var ägare från 1956 och utvecklade jordbruksverksamheten på gården.

Idag driver Hans-Christians son, Mikael Wehtje, Ellinge Slott sedan 1993 och idag omfattar verksamheten bland annat jord- och skogsbruk, energiproduktion samt uthyrning av bostäder. Sedan 2008 har slottet en eventverksamhet som anordnar bland annat konferenser, bröllop och privata fester. Ellinge Slott har därmed inte bara bevarat sin historiska karaktär utan också anpassat sig för att vara en plats för nutida evenemang och sammankomster. Allt med förhoppningen om att Ellinge Slott ska stå kvar om ytterligare hundra år.